- شنبه ۰۸ بهمن ۱۴۰۱

در تاریخ ۹۴/۵/۴ در جلسه انجمن تفرشی ها که در بنیاد پرفسور حسابی برگزار گردید، هیئت موسس جامعه خیرین حامی دانشگاه تفرش تاسیس این جامعه و آغاز فعالیت آن را به اطلاع عموم رساندند.

این جامعه در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی و وزارت علوم، تحقیقان و فناوری برای بهره گیری از ظرفیتهای مادی و معنوی مردم در توسعه آموزش عالی و بالاخص دانشگاه تفرش تاسیس شده است.