اساسنامه جامعه خیّرین حامی دانشگاه تفرش

تعداد بازدید:۶۱۰

جهت مشاهده اساسنامه جامعه خیرین حامی دانشگاه تفرش بر روی لینک ذیل کیلیک نمایید

/Files/99/Content/اساسنامه خیرین اصلاح شده نهایی.pdf