پروژه های در دست اقدام

تعداد بازدید:۱۲۳۳

 

پروژه احداث ساختمان مرکز رشد و تحصیلات تکمیلی دانشگاه تفرش در سال ۹۵

 

 

 

 

 

 

ساختمان اداری آموزشی حاج عبدالحسین یعقوبی نسب

 

 

 

 

پروژه مشارکت در ایجاد تالار گیاه شناسی موزه طبیعت ، علوم و فناوری دانشگاه تفرش